കേരള ടൂറിസം വകുപ്പിൽ ഒഴിവുകൾ .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കേരള ടുറിസം വകുപ്പിൻറെ കീഴിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഒഴിവുകൾ ഉണ്ടു.
🔰വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : പത്താം ക്ലാസ്, ലൈസൻസ്
🔰 പ്രായ പരിധി: 36 വയസ്സ് വരെ
🔰 ശമ്പളം: 19,000 മുതൽ 43,600 രൂപ വരെ
അപേക്ഷിക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ഈ ലിങ്കുകൾ നോക്കുക
🔗 https://bit.ly/3F4i30y
🔗 https://bit.ly/3F4i30y
അവസാന തീയതി: 20/10/2021

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick