കൊച്ചിയിലെ സ്പൈസസ് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അവസരം

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കൊച്ചിയിലെ സ്പൈസസ് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്കു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.
₹22,000 രൂപ മുതൽ തുടക്ക ശമ്പളത്തോടെ മാനേജർ കം ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം.ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അപേക്ഷിക്ക സമർപ്പിക്കേണ്ടതു.
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.
🔗https://bit.ly/spices-board_2021
🔗https://bit.ly/spices-board_2021
🔗http://bit.ly/latest-govt-job-2021
അവസാന തിയ്യതി: ഒക്ടോബർ 15

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick