ഡെറാഡൂണിലെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാങ്ക് മെഡിക്കൽ (ബിഎംസി) കൺസൽട്ടൻറ് നിയമനം.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ മെഡിക്കൽ കൺസൾട്ടൻറിൻറെ (ബിഎംസി) ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് (ബിഎംസി) കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നിയമനം.റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് നിശ്ചിത മണിക്കൂർ പ്രതിഫലത്തോടെ ആണ് നിയമനം. ഗർവാൾ മണ്ഡൽ വികാസ് നിഗം ബിൽഡിംഗ്, 74/1, രാജ്പൂർ റോഡ്, ഡെറാഡൂൺ, ഉത്തരാഖണ്ഡിലേക്കാണു യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നതു.അപേക്ഷ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, മൂന്നാം നില, ഗർവാൾ മണ്ഡൽ വികാസ് നിഗം ബിൽഡിംഗ്, 74/1, രാജ്പൂർ റോഡ്, ഡെറാഡൂൺ, ഉത്തരാഖണ്ഡ് – 248001 1700 എന്ന വിലാസത്തിൽ 2021 ഒക്ടോബർ 29 -നകം ലഭിക്കണം.അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യോഗ്യതയെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷകളോ ആവശ്യമായ രേഖകളുടെ / സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പുകളോടൊപ്പമോ ഇല്ലാത്ത അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കപ്പെടും.
യോഗ്യത, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ:
(i) അലോപ്പതി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ MBBS ബിരുദം അപേക്ഷകന് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
(ii) ജനറൽ മെഡിസിനിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ഉള്ള അപേക്ഷകർക്കും തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
(iii) അപേക്ഷകന് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ എന്ന നിലയിൽ ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രിയിലോ ക്ലിനിക്കിലോ മെഡിസിൻ പരിശീലിക്കുന്നതിൽ കുറഞ്ഞത് 02 (രണ്ട്) വർഷത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
(iv) അപേക്ഷകർക്ക് മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ബാങ്കിന്റെ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ നിന്ന് 3-5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ അവൻറെ /അവളുടെ ഡിസ്പെൻസറിയോ താമസ സ്ഥലമോ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
വിശദ വിവരങ്ങൾക്കു www.rbi.org.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick