തിരുവനന്തപുരത്തു കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലെക്ചറുടെ ഒഴിവ്

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

നെയ്യാറ്റിൻകര സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ computer engineering ലെക്ചറുടെ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു . computer എഞ്ചിനീറിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബിരുദമുള്ളവർക്കും ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം , phd എന്നിവയുള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം . അഖിലേന്ത്യാ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ (എ ഐ സി ടി ഇ ) അംഗീകരിച്ച പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ളവർക്കും നിയമാനുസൃത വെയിറ്റജ് ലഭിക്കുന്നതാണ് . ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം ജനുവരി 25 ന് രാവിലെ 10 .30 ന് ഓഫീസിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ അറിയിച്ചു . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0471 – 2222935 , 9400006418 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick