നിക്മാറിൽ 8 പിജി കോഴ്സുകളിലെ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

പൂനെ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ് ആൻഡ് റിസർച് 8 പിജി കോഴ്സുകളിലെ പ്രവേശനത്തിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം . അഡ്വാൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്, എൻജിനീയറിങ് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് & അർബൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ മാനേജ്മെൻറ്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ ഫൈനാൻസ് , ഡവലപ്മെൻറ് & മാനേജ്മെൻറ് , മാനേജ്മെൻറ് ഓഫ് ഫാമിലി ഓൺഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബിസിനസ്സ് , ക്വാണ്ടിറ്റി സർവെയിങ് & കോൺട്രാക്ട് മാനേജ്മെൻറ് , ഹെൽത്ത് , സേഫ്റ്റി & എൻവയൺമെൻറ് മാനേജ്മെൻറ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് & സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ് എന്നിവയാണ് കൊഴ്സുകൾ . താത്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ http://www.nicmar.ac.inഎന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick