നീറ്റ് കോച്ചിങ്

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

നീറ്റ് പരീക്ഷയെഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നാരായണ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെൻറർ സൗജന്യമായി ഓൺലൈനായി പരിശീലനം നല്കുന്നു . 2 മാസമാണ് കോച്ചിങിൻെറ ദൈർഖ്യം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി 90635 11055 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കേണ്ടതാണ്.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick