നീറ്റ് യു .ജി : അപേക്ഷയിലെ തെറ്റു തിരുത്താൻ ബുധനാഴ്ച വരെ അവസരം.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

നീറ്റ് യൂ.ജി ക്ക് രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായി നൽകിയ അപേക്ഷയിലെ വിവരങ്ങൾ തിരുത്താനും  ഭേദഗതി വരുത്താനും ബുധനാഴ്ച രാത്രി 11.50 വരെ നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി സമയം നൽകി .അപേക്ഷാർത്ഥിയുടെ ഇ-മെയിലിലേക്കാകും ഒ.എം.ആർ ഉത്തരക്കടലാസും സ്കോർ കാർഡും അയക്കുക എന്നതിനാൽ ഇമെയിൽ വിലാസം പരീക്ഷാർത്ഥിയുടെതാണെന്നു ഉറപ്പാക്കണം.വിശദമായ വിജ്ഞാപനം www.nta.ac.in -ൽ ഉണ്ട് .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick