നീറ്റ് സ്‌കോർ 24 നകം സമർപ്പിക്കണം

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

തിരുവനന്തപുരം : കേരളത്തിലെ വിവിധ കോളജുകളിൽ ബിഡിഎസ്എം,ബിബിഎസ്, ഹോമിയോപ്പതി, ആയുർവേദം, യുനാനി, സിദ്ധ, അഗ്രിക്കൾചർ, വെറ്ററിനറി,ഫിഷറീസ്, ഫോറസ്‌ട്രി എന്നീ കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നീറ്റ് സ്‌കോർ ഡിസംബർ 24 നകം പ്രവേശനപരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഹെൽപ് ലൈൻ : 0471 2525300

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick