പരീക്ഷാതീയതി

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

മഹാത്മാഗാന്ധി 2022 ജനുവരിയിൽ മാറ്റിവെച്ച രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എം.എ.ഇക്കണോമെട്രിക്സ്/എം.എസ്.സി.ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കെമിസ്ട്രി (സി.എസ്.എസ്-2020 അഡ്മിഷൻ -റെഗുലർ / 2019 അഡ്മിഷൻ -സപ്ലിമെൻററി/ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്) (അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജ്) പരീക്ഷകൾ ഈ മാസം 7ന് ആരംഭിക്കും.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick