പരീക്ഷാരജിസ്ട്രേഷൻ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

എം . ജി. യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്ന മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.ബി.എ.(2016 അഡ്മിഷൻ – സപ്ലിമെൻററി / 2015 അഡ്മിഷൻ – മേഴ്സി ചാൻസ് ) പരീക്ഷകൾ ഈ മാസം 18 മുതൽ ആരംഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പിഴയില്ലാതെ ജനുവരി 11 വരെയും പിഴസഹിതം ജനുവരി 13 വരെയും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. വിശദവിവരങ്ങൾക്കായി സർവകലാശാലാ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick