പരീക്ഷ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ ബി.എഡ് (ക്രെഡിറ്റ് ആൻറ് സെമസ്റ്റർ -2020 അഡ്മിഷൻ -റെഗുലർ/ സപ്ലിമെൻററി -ദ്വിവത്സര കോഴ്സ് -അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജ് ,സീപാസ് ) ബിരുദ പരീക്ഷകൾ ജനുവരി 25ന് ആരംഭിക്കും.വിദ്യാർഥികൾക്ക് പിഴ കൂടാതെ ജനുവരി 11 വരെയും പിഴയോടെ ജനുവരി 12 വരെയും സൂപ്പർഫൈനോടുകൂടി ജനുവരി 13 വരെയും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick