പരീക്ഷ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല നടത്താനിരിക്കുന്ന റഗുലർ കോളേജുകളിലെ അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ ബി.എസ് സി., ബി.എസ് സി.ഇൻ ആൾട്ടർനേറ്റ് പാറ്റേൺ,ബി.സി.എ.നവംബർ 2021 റഗുലർ,സപ്ലിമെൻററി,ഇംപ്രൂവ്മെൻറ് പരീക്ഷകളും നവംബർ 2020,2019 സപ്ലിമെൻററി പരീക്ഷകളും ഈ മാസം 31 മുതൽ ആരംഭിക്കും.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick