പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിൻെറ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആയുർവേദ നല്കുന്ന പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

പ്രവേശനം എങ്ങനെയെല്ലാം?
എൻട്രൻസും അഭിമുഖവുംവഴി,യുജിസി-നെറ്റ്/ജെആർഎഫ്/സ്ലെറ്റ്/ആയുഷ്-നെറ്റ്/സിഎസ്ഐആർ-നെറ്റ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അഭിമുഖം മാത്രം.

താത്പര്യമുള്ളവർ ഈ മാസം 31നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.nia.nic.in

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick