പിഎസ് സി പരീക്ഷ മാറ്റി

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസർ /സോയിൽ സർവേ ഓഫീസർ പരീക്ഷ മാർച്ച് 26ലേക്ക് മാറ്റി. പരീക്ഷ മാറ്റണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അയച്ച നിവേദനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിഎസ് സി പരീക്ഷ മാറ്റിയത്. മാർച്ച് 6ന് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷയാണ് മാർച്ച് 26 ലേക്ക് മാറ്റിയത്.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick