ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ ഇൻറ്റേൺഷിപ് പ്രോഗ്രാം

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

റീട്ടെയ്ൽ ബാങ്കിങ്ങിൽ 2 വർഷ അവസരമൊരുക്കി ഫെഡറൽ ബാങ്ക് .മണിപ്പാൽ ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സർവീസുമായി ചേർന്നാണു പെയ്ഡ് ഇൻറ്റേൺഷിപ് പ്രോഗ്രാം.കേരളം ഉൾപ്പെടെ 12 സംസ്ഥനങ്ങളിൽ ഉള്ളവർക്കാണു പ്രവേശനം. 60 % മാർക്കോടെ ബിരുദം നേടിയവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
2021 ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് 27 വയസ്സ് കവിയാത്തവരാകണം.പട്ടികവിഭാഗത്തിന് ഇളവുണ്ട്.ഒക്ടോബർ 23 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick