ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് കോ – ഓർഡിനേറ്റർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

എറണാകുളം ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയിൽ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് കോ – ഓർഡിനേറ്റർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്.കരാർ നിയമനമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത :എം.എസ് .ഡബ്ല്യൂ, ഡിപ്ലോമ ഇൻ കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ

പ്രായപരിധി :18-34 വയസ്സ്

ശമ്പളം : 23 ,000

താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാർച്ച് 15നകം അപേക്ഷ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി 0484 2344223 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കേണ്ടതാണ്.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick