ബ്രെയ്ത്ത് വെയ്റ്റ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിൽ അവസരങ്ങൾ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രെയ്ത്ത് വെയ്റ്റ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിൽ ഫാർമസിസ്റ്റ്, ഡിസ്പെൻസറി അസിസ്റ്റൻറ് , ജൂനിയർ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻറ്, ഷോപ്പ് ഫ്ലോർ അസിസ്റ്റൻറ്എന്നീ തസ്തികകളിൽ ഒഴിവുകളുണ്ട്. താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഫെബ്രുവരി 19നകം അപേക്ഷ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക :http://www.braithwaiteindia.com

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick