രചനാ മത്സരം

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

തിരുവനന്തപുരം : എനർജി മാനേജ്മെൻറ് സെൻററും മാതൃഭൂമിയും ഒന്നിച്ച് ‘ഞാനും ഊർജവും’ എന്ന വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള സ്‌കൂളുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കായി രചനാ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താത്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ രചനകൾ ഡിസംബർ 8 നകം 9809314586 എന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ അയയ്ക്കണം . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കുക : 7592985231

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick