രാഷ്ട്രീയ മിലിട്ടറി സ്കൂൾ പ്രവേശന പരീക്ഷ: സ്കോർ കാർഡ് പരിശോധിക്കാം.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

രാഷ്ട്രീയ മിലിട്ടറി സ്കൂളിലെ ആറാം ക്ലാസ്, ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പ്രവേശനത്തിനായി നടത്തിയ പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2020-2021 ബാച്ചിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ ഫലമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ rashtriyamilitaryschools.edu.in സന്ദർശിച്ച് ഫലം പരിശോധിക്കാം.ആറാം ക്ലാസിലേക്കും ഒമ്പതാം ക്ലാസിലേക്കും പ്രവേശനം തേടുന്നവർ യഥാക്രമം 12 നും 15നും മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരായിരിക്കരുത്. 2021 ജൂലൈ 1 അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രായം കണക്കാക്കുന്നത്.ഫലം പരിശോധിക്കാനായി ആദ്യം വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. ഹോം പേജിൽ കാണുന്ന CET corner എന്ന സെക്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. തുടർന്ന് CET 2021 results and download the call letter for Interview എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. റോൾ നമ്പർ, ക്ലാസ്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ നൽകി സി.ഇ.ടി സ്കോർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ പ്രിന്റെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick