വനിത ഹോസ്റ്റലിൽ ഒഴിവ്

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

ഇടപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കിഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വനിത ഹോസ്റ്റലിൽ വാർഡൻ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്.

യോഗ്യത:ഒരു വർഷ പരിചയം

താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മെയ് 6 ന് നടത്തപ്പെടുന്ന അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി 0484-2426636 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick