സ്കൂൾ തുറക്കൽ പാഠ്യപദ്ധതി ഒരുങ്ങി.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

നവംബർ ഒന്നിന് സ്കൂളുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളെ പഠനാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക പാഠ്യപദ്ധതിക്ക് അന്തിമരൂപമായി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അധ്യാപക ശാക്തീകരണ പരിപാടിയുടെ സംസ്ഥാനതല ആസൂത്രണ യോഗം മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രാദേശിക സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് ഓരോ സ്കൂളിനും അവരുടെ പഠന പദ്ധതിക്കു രൂപം നൽകാനാവുന്ന വിധത്തിൽ പഠന സാമഗ്രികൾ തയാറാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. ഇതിനായി അനുയോജ്യമായ പഠനസാമഗ്രികൾ, വർക് ഷീറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ സ്കൂളുകൾക്ക് ഉടനടി ലഭ്യമാക്കണം. ഒരോ കുട്ടിയുടെയും പരിമിതികളും സാധ്യതകളും മനസ്സിലാക്കി വേണം അധ്യയനമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick