സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ അവസരം

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ അവസരം.അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 4103 ഒഴിവുകൾ ആണ് ഉള്ളതു.പത്താം ക്ലാസ്സ്, ITI ഉള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം.അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക👇🏻

🔗https://bit.ly/scr-recruitment-21
🔗 https://bit.ly/scr-recruitment-21
അവസാന തീയതി നവംബർ 25.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick