ഹോസ്‌പിറ്റലിൽ ഒഴിവുകൾ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെ.ഇ.ആർ.എഫ് ഇഎൻടി ഹോസ്‌പിറ്റലിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ ഒഴിവുകളുണ്ട്.

യോഗ്യത:സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ്‌,അനസ്തീസിയ ടെക്‌നീഷ്യൻ

താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ kerfspeciality@gmail.com എന്ന മെയിലിലേക്ക് അപേക്ഷ അയയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി 04742795365 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick