ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കേരള ആർട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജിൽ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്.

യോഗ്യത:കംപ്യൂട്ടർ എൻജിനീയറിങ്/ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡിപ്ലോമ
പ്രായപരിധി:40 വയസ്സ്

താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജൂലൈ 22നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി 8301043162 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick