ഐഐടി, എൻഐടി പ്രവേശനം: ‘ജോസ’ രജിസ്ട്രേഷന് തുടക്കം .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

ഐഐടി, എൻഐടി, ഐഐഐടി തുടങ്ങിയ 114 മുൻനിര
സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ബിടെക്, ബിഇ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷനും ചോയ്സ് ഫില്ലിങ്ങും ഇന്നുമുതൽ. ജോയിൻറ് സീറ്റ് അലൊക്കേഷൻ അതോറിറ്റിക്കാണ് (ജോസ) നടപടികളുടെ ചുമതല: http://josaa.nic.in. ഐഐടികളിലെ ബിആർക് ചോയ്സ് ഫില്ലിങ് ആർക്കിടെക്ചർ അഭിരുചിനിർണയ പരീക്ഷാഫലം വരുന്ന 22 മുതലാണ്. 27നാണ് ആദ്യ റൗണ്ട് അലൊക്കേഷൻ. ജെഇഇ മെയിനിൽ യോഗ്യത നേടിയവർക്ക് ഐഐടികളൊഴികെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും (എൻഐടി+) ഒരുമിച്ചു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഐഐടി പ്രവേശനത്തിന് ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്കോർ വേണം.ഒരു പ്രോഗ്രാമും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ചേർത്ത് ജോസയിൽ ‘അക്കാദമിക് പ്രോഗ്രാം’ എന്നു പറയും.
ഐഐടികളിലേക്കും അർഹതയുള്ളവർക്ക് അവയോടൊപ്പം എൻഐടി+ കലർത്തിയും ചോയ്സ് ഫില്ലിങ് നടത്താം.എത്ര ചോയ്സുകൾ വേണമെങ്കിലും സമർപ്പിക്കാം. ഇവ ലോക്ക് ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കിൽ സമയം തീരുമ്പോൾ, അവസാനമായി സേവ് ചെയ്തു കിടക്കുന്ന ചോയ്സുകൾ തനിയേ ലോക്ക്ഡ് ആകും.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick