നോർത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1664 അപ്രൻറ്റിസ്: അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഡിസംബർ ഒന്ന്.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

നോർത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ അപ്രൻറ്റിസ്ഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം. വിവിധ ട്രേഡുകളിലായി 1664 ഒഴിവുണ്ട്. ഒരു വർഷത്തെ പരിശീലനമാണ്. പ്രയാഗ് രാജ്, ഝാൻസി , ആഗ്ര ഡിവിഷനുകളിലും ഝാൻസി വർക്ക് ഷോപ്പിലുമാണ് അവസരം. റെയി ൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെല്ലാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.
യോഗ്യത
പ്ലസ്ടു സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള പത്താംക്ലാസ് 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ വിജയം. ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഐ.ടി.ഐ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും (എൻ .സി.വി.ടി./എസ്.സി.വി.ടി.) നേടിയിരിക്കണം. 2021 ഒക്ടോബർ 12ന് മുമ്പായി നേടിയതായിരിക്കണം യോഗ്യത. ബിരുദധാരികളോ ഡിപ്ലോമക്കാരോ അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹരല്ല.പ്രായം: 2021 ഡിസംബർ ഒന്നിന് 15 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം. 24 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല. വിജ്ഞാപനത്തിനും അപേക്ഷയ്ക്കും http://www.rrcpryj.org കാണുക. നവംബർ രണ്ടിന് അപേക്ഷിച്ചുതുടങ്ങാം. അവസാനതീയതി: ഡിസംബർ ഒന്ന് .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick